O echipa dinamica pentru probleme fiscale. Cabinet individual Consultant fiscal. Solutii de consultanta fiscala.
 
Dati-ne legi clare si precise, de neschimbat;
                                          a interpreta legile este aproape acelasi lucru cu a le corupe. Voltaire
 
 
 
 
                            Telefon rapid: 0765.216.760 , 0723.530.139
Utile:
 
 • De ce avem nevoie de un consultant fiscal? Avem nevoie de un consultant fiscal pentru ca legea fiscala este greoaie, confuza si uneori neinteleasa! Avem nevoie de traducerea Codului fiscal!
 • Activitatea  de consultanta fiscala nu s-a inventat in Romania! Este ceruta de companiile din afara ce sunt prezente si la noi pentru ca stiu ca solutiile de fiscalitate provin de la consultanti fiscali. Managerii acestora s-au obisnuit sa apeleze la servicii specializate din afara companiei, nu pentru ca nu au incredere in departamentele proprii, ci pentru puncte de vedere emise de consultanti fiscali specializati in taxe. Tot acestia le acorda asistenta fiscala in litigii!

Consultant Fiscal. Echipa noastra de consultanti fiscali elaboreaza solutii de consultanta fiscala. Avem o experienta vasta in elaborarea de solutii fiscale inclusiv  expertize pentru instantele de judecata competente sau pentru autoritatile fiscale. Probabil suntem singura organizatie din tara ce a redactat, cele mai profunde, cuprinzatoare si vandute grile  pentru pregatirea si sustinerea examenului de consultant fiscal, publicate de o editura de profil, in ultimii 3 ani consecutivi. Predam cursuri de fiscalitate persoanlizate, iar unii abonati la revistele noastre lucreaza la ANAF.      
 
Telefon special : + 4 0740 031 795  ; email:  adrian@bentaconsult.ro 
 
Cere o oferta de pret pentru certificare declaratii fiscale! Cere o oferta de pret pentru alerta fiscala. Cere o oferta de pret pentru o revista de excelenta in fiscalitate ! Un e-mail nu costa nimic si poate avem cel mai bun pret !
   Home - Consultant Fiscal      Modificari importante Cod fiscal
 • Incepand cu 2014, sunt cateva modificari fiscale foarte importante regasite in Codul fiscal, aduse asupra impozitului pe profit, impozitului pe dividende, impozitului pe venitul microintreprinderilor, impozitului pe venitul persoanei fizice, modificari aduse TVA, respectiv noi impozite introduse, cum ar fi impozitul pe constructii datorat bugetului de stat. Sa detaliem aceste noutati pe categorii de impozitare:
 
A. Impozitul pe profit noi prevederi in Codul fiscal ! Principalele 10 modificari aduse la calculul impozitului pe profit sunt:


Incepand cu 01 ianuarie 2014, se remarca o extindere a categoriilor de venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit, in special a veniturilor realizate din dividende de la o persoana juridica romana sau straina, din cedarea participatiilor detinute la societati afiliate sau din lichidarea unei persoane juridice. Desigur, se necesita sa se respecte mai multe conditii pe care le detaliem pe parcursul materialului.

- contribuabilii afiliati unor companii internationale ce au optat pentru exercitiul contabil diferit de anul calendaristic pot opta pentru schimbarea exercitiului fiscal, astfel incat anul contabil sa se poata suprapune peste anul fiscal;

- dividendele de la persoane juridice romane sunt venituri neimpozabile daca persoana ce incaseaza dividendele detine mai mult de 10% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de minim 1 an, analizata la data inregistrarii dividendului;

- dividendele incasate de persoane juridice romane, platitoare de impozit pe profit, de la persoane juridice straine, sunt scutite de impozitul pe profit, daca persoanele juridice straine sunt rezidente intr-un stat cu care Romania are semnata Conventie de evitare a dublei impuneri. Scutirea se acorda daca persoana ce incaseaza dividendele detine mai mult de 10% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de minim 1 an, analizata la data inregistrarii dividendului.

- veniturile din vanzarea titlurilor de participare la o persoana juridica romana, respectiv veniturile dn vanzarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica straina, rezidenta intr-un stat cu care Romania a incheiat conventie de evitare a dublei impuneri, sunt venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit, daca contribuabilul detine minim 10% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de minim 1 an, la societatea ale carei parti sociale sunt vandute;

- veniturile din lichidarea unei persoane juridice romane sau veniturile din lichidarea unei persoane juridice straine, rezidenta intr-un stat cu care Romania a incheiat conventie de evitare a dublei impuneri, sunt venituri neimpozabile la calculul impozitului pe profit, daca contribuabilul detine minim 10% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de minim 1 an, la societatea ce se lichideaza;

- cheltuielile cu sponsorizarile, mecenatul sau bursele private sunt nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Cu toate acestea, sumele astfel utilizate reduc impozitul pe profit de plata in procentul de maxim 3 la mie din cifra de afaceri, fara a depasii 20% din impozitul pe profit. Daca contribuabilul nu realizeaza un profit impozabil in anul in care s-a efectuat sponsorizarea sau mecenatul, sumele se pot reporta si recupera din impozitul pe profit inregistrat in urmatorii 7 ani consecutivi.

- in conditia in care gradul de indatorare este mai mare decat 3, cheltuielile cu dobanzile si diferenta neta de curs valutar aferente imprumuturilor de la alte entitati decat cele bancare sunt nedeductibile. Aceste sume se reporteaza in perioada urmatoare si pot fi deduse cand gradul de indatorare este mai mic decat 3. Daca contribuabilul se divizeaza sau fuzioneaza cu un alt contribuabil, aceste cheltuieli cu diferentele de curs valutar sau cu dobanzile se reporteaza conform proiectului de fuziune.

- contribuabilii ce opteaza pentru sistemul platilor anticipate egale la calculul impozitului pe profit notifica autoritatea fiscala pana pe data de 31 ianuarie. Optiunea este obligatorie minim 2 ani consecutivi.

- si contribuabilii ce opteaza pentru un exercitiu fiscal diferit de anul calendaristic pot opta pentru sistemul platilor anticipate egale in termen de 30 de zile de la inceputul noului exercitiu fiscal.

- se reformuleaza conditiile creditului fiscal, in sensul ca daca o persoana juridica romana obtine venituri dintr-un stat strain, iar veniturile sunt impozitate atat in Romania, cat si in statul strain, atunci impozitul platit in strainatate se deduce din impozitul pe profit datorat in Romania. Noutatea consta in aplicarea acestei prevederi pentru sediile permanente platitoare de impozit pe profit si o detaliere mai exacta a procedurilor de credit fiscal pentru veniturile realizate in alte state UE sau in spatiul economic european. Nu se va aplica mecanism de credit fiscal pentru sedii permenente din Romania ce realizeaza venituri dintr-un stat din spatiul economic european, cand intre Romania si statul respectiv nu exista un instrument juridic al schimbului de informatii.

 

Impozitul pe dividende, reformulari aduse actualelor prevederi din Codul fiscal. 

Noutatea consta in faptul ca sunt scutite la plata impozitului pe dividende, dividendele achitate de o persoana juridica romana unei alte persoane juridice romane, daca beneficiarul dividendului detine minim 10% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de minim 1 an. Observam asadar reducerea cu 1 an a perioadei de detinere fata de prevederile anterioare.

 

Impozitul pe veniturile microintreprinderilor. Si acest impozit este modificat !


Incepand cu 01 ianuarie 2014, se modifica art. 112^1 din Codul fiscal, ce reglementeaza notiunea de microintreprindere, in sensul ca aceasta este societatea comerciala ce realizeaza venituri impozabile de pana la 65.000 euro si indeplineste urmatoarele conditii privind obiectul de activitate:

a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 80% din veniturile totale. Retinem astfel ca o modificare fata de anul precedent consta in faptul ca o microintreprindere poate realiza venituri din consultanta si management de pana la 20% din total venituri. In anii anteriori, nu a beneficiat de aceasta prevedere.

b) o microintreprindere nu poate avea obiect de activitate urmatoarele:

- activitati in domeniul bancar;

- activitati in domeniile asigurarilor si reasigurarilor, al pietei de capital, cu exceptia persoanelor juridice care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii;

- activitati in domeniile jocurilor de noroc.

 

De retinut: cursul de schimb pentru determinarea plafonului de 65.000 euro este cursul de la data de 31 decembrie a anului precedent, conform norme pentru art.112^1 din Codul fiscal. Daca o microintreprindere depaseste plafonul de venituri sau procentul de venituri din consultanta si management, in acest caz va plati impozit pe profit cumulat de la inceputul exercitiului financiar.

 

Pe langa categoriile de venituri deja considerate neimpozabile, se extind veniturile neimpozabile de la microintreprinderi pentru urmatoarele categorii de venituri:

-veniturile din diferente de curs valutar; (vezi procedura de la trimestrul al IV lea)

-valoarea reducerilor comerciale acordate ulterior facturarii.

-veniturile reprezentand subventiile (nu doar cele din exploatare)

Sunt supuse impozitului pe venitul microintreprinderii si urmatoarele:

• reduceri comerciale primite ulterior facturarii;

diferenta favorabila calculata in trimestrul al IV-lea intre veniturile din diferente de curs valutar si cheltuielile cu diferente de curs valutar.

 

 

Impozitul pe venit ! Unele se simplifica altele se reformuleaza pastrand acelasi fond al Codului fiscal. Principalele modificari si completari in ceea ce priveste impozitul pe venit se refera la:

- acordarea deductibilitatii cheltuielilor cu dobanzile aferente imprumuturilor in valuta de la persoane fizice si juridice, altele decat institutiile care desfasoara activitatea de creditare cu titlu profesional, in cazul contribuabililor care realizeaza venituri din activitati independente la care venitul net anual se determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla, la nivelul ratei dobanzii pentru imprumuturile in valuta;

- crearea cadrului legal pentru deducerea din venitul brut din salarii a contributiilor obligatorii aferente unei luni, indiferent de faptul daca acestea sunt platite in Romania sau intr-un alt stat membru UE sau stat membru al SEE, potrivit prevederilor regulamentelor Uniunii Europene, a legislatiei SEE sau a conventiilor/acordurilor privind coordonarea sistemelor de securitate sociala in care Romania este parte;

- posibilitatea de actualizare a pretului mediu pentru determinarea venitului impozabil in cazul veniturilor obtinute de persoanele fizice sub forma de arenda primita in natura;

- simplificarea tratamentului fiscal al veniturilor obtinute din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal prin abrogarea prevederilor referitoare la optiunea contribuabililor de a determina venitului net din arenda in sistem real;

- deducerea din veniturile realizate anual din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor a contributiilor de asigurari sociale de sanatate;

- neimpozitarea veniturilor obtinute din cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee si leguminoase pentru productia de masa verde destinate furajarii animalelor detinute de contribuabilii pentru care venitul se determina pe baza normelor de venit sau care obtin venituri neimpozabile din activitati agricole;

- stabilirea tratamentului fiscal in cazul persoanelor fizice care primesc materiale publicitare, pliante, mostre, puncte bonus acordate cu scopul stimularii vanzarilor;

- crearea cadrului legal pentru ca persoanele fizice rezidente intr-un stat UE sau SEE, care obtin venituri impozabile din Romania, sa beneficieze de deducerile fiscale prevazute de lege pentru contribuabilii rezidenti, tinand seama de situatia contribuabilului;

- s-au introdus prevederi referitoare la tratamentul fiscal al veniturilor obtinute din strainatate de natura celor obtinute din Romania in situatia in care acestea din urma sunt venituri neimpozabile in sensul ca se aplica acelasi tratament fiscal ca si pentru cele obtinute din Romania.

 

Contributia la asigurarile de sanatate pentru venituri din cedarea folosintei bunurilor!
Conform celei de a doua sectiuni a OUG nr. 88 / 2013, ref. la contributia la asigurarile de sanatate, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor, aceasta se va aplica incepand cu data de 01 ianuarie 2014. Astfel si contributia la sanatate pentru veniturile din chirii, arenda sau camere turistice se regaseste incepand cu 01.01.2014 in Codul fiscal. Chiar daca, la prima vedere, pare una dintre cele mai usoare proceduri de plata a contributiei, in forma adoptata trebuie sa se tina cont de natura procedurii de impozitare a venitului - respectiv procedura stopajului la sursa.
Practic, pentru arenda, atat impozitul de 16%, cat si contributia la asigurari de sanatate, vor fi retinute de platitorul de venit din suma datorata proprietarului si va depune declaratia la ANAF – formular 112. Pentru situatiile in care proprietarul opteaza la plata impozitului in sistem real si isi conduce contabilitatea in partida simpla, acesta va depune la ANAF declaratia de venit, iar determinarea contributiei de sanatate se va face de catre organele fiscale, prin emiterea deciziei de impunere.

 


Baza de calcul a contributiei de sanatate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor este diferenta dintre venitul brut impozabil si o cota de cheltuieli forfetare de 25%, similar impozitului pe venitul din chirii. De retinut !Baza de calcul lunara nu poate fi mai mica decat un salariu minim brut pe tara, cand acesta este singurul venit al persoanei fizice si nu poate sa fie mai mare decat valoarea a de 5 ori a salariului mediu brut pe tara.
 
In anul 2014, procentul contributiei individuale la sanatate este de 5,5%.
 
In cazul in care se realizeaza venituri din arenda, iar impozitul se retine prin stopaj la sursa, baza de calcul o reprezinta venitul contractat minus o cheltuiala forfetara de 25%, similar impozitului pe venit. Baza lunara de calcul nu poate sa fie mai mica decat un salariu minim brut si nu poate sa depaseasca valoarea a de 5 ori cistigul mediu brut pe tara.
Observam ca, in acest caz, contributia la sanatate se retine de catre platitorul arendei, pe fiecare contract de arendare, iar acesta are obligatia sa o achite la buget pana pe data de 25 a lunii urmatoare. Incadrarea in plafonul maximal de 5 salarii medii brute pe tara se realizeaza de organele fiscale din cadrul ANAF, prin determinarea situatiei contribuabilului.

 

Mai exista doua situatii prevazute de actul normativ, cu privire la termenul de plata a contributiei de sanatate.
 
Cand impozitarea se realizeaza in baza declaratiei de venit depusa pentru inchirierea unor proprietati ( formular 200, 220), plata se va efectua in 4 rate egale, pana la data de 25 a ultimei luni din fiecare trimestru. Probabil aceasta este marea majoritate a situatiilor intalnite in practica, iar persoanele interesate si aflate in situatia de a achita contributiile la chirii, aici vor trebui sa isi analizeze situatia fiscala. Organul fiscal va emite decizie de impunere pentru contributia la sanatate datorata pentru chirii, similar impozitului pe venit.
 
Cand se realizeaza venituri din inchirierea camerelor situate in proprietati personale, inchiriere in scop turistic, impozitarea se va realiza in baza deciziei de impunere emisa de organul fiscal, iar plata se efectueaza in doua rate egale, pana pe data de 25 iulie si 25 noiembrie inclusiv.

 

Avand in vedere ca o persoana fizica poate avea mai multe contracte de inchiriere, mai multe contracte de arendare si poate, in acelasi timp, sa obtina si venituri din inchirierea camerelor in scop turistic, stabilirea obligatiei de asigurari sociale de sanatate se va face de catre organele fiscale, in baza declaratiilor de venit. Desigur, tot ANAF va stabilii daca suma maxima impozitata depaseste sau nu valoarea a 5 salarii medii brute pe tara.

 

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti. Modificari fiscale in vigoare din 01.01.2014 !

In cazul impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti si impozitul pe reprezentantele firmelor straine infiintate in Romanianoul act normativ prevede reducerea perioadei de detinere a minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice romane de la 2 ani la 1 an pentru acordarea scutirii de impozit a veniturilor de natura dividendelor platite de persoanele juridice romane catre persoane juridice nerezidente.

Pentru dobanzi si redevente achitate unor societati rezidente in Comunitatea europeana sau in spatiul economic european, se abroga procedura valabila pana la 31 decembrie 2013 de scutire la impozitare a acestor dobanzi si redevente.

Foarte important: beneficiaza de scutire la impozitare dobanzile si redeventele achitate numai in conditiile intreprinderilor asociate, conform art. 124^18 - art. 127^27 din Codul fiscal.

In esenta, este intreprindere asociata societatea ce detine direct in capitalul celeilalte societati minim 25%. Se pastreaza termenul de detinere de minim 2 ani.

 

 

Taxa pe valoarea adaugata. Modificarile sunt in domeniul ajustarii TVA atat pentru bunurile de capital - autoturisme cat si pentru alte bunuri decat cele de capital - activele casate !


In domeniul taxei pe valoarea adaugata, incepand cu 01.01.2014 in Codul fiscal se reformuleaza si se adopta urmatoarele prevederi:

- se modifica prevederile referitoare la ajustarea TVA, in sensul ca nu se impune ajustarea in cazul bunurilor pierdute, distruse sau furate, in conditiile in care pierderea, distrugerea sau furtul bunurilor sunt demonstrate corespunzator prin documente emise de organele judiciare. Fata de anul precedent nu se mai necesita decizia definitiva a instantei de judecata.

- a fost eliminata conditia referitoare la achitarea TVA solicitata la rambursare de catre persoanele impozabile nestabilite in Romania. Potrivit noilor prevederi, rambursarile de TVA catre persoanele impozabile nestabilite in Romania se vor acorda chiar daca TVA solicitata la rambursare nu este achitata, sub rezerva indeplinirii celorlalte conditii prevazute de lege.

- a fost exclus din baza de impozitare a TVA aferenta serviciilor de leasing, costul cu asigurarea bunului care face obiectul contractului de leasing, acest cost urmand a fi recuperat de societatile de leasing prin refacturare de la utilizatori.

TVA la incasare a devenit optionala ! Se abroga exigibilitatea la 90 de zile si se reformuleaza noul mod de calcul al plafonului de 2.250.000 lei !

De asemenea, prin OUG nr. 111 din 18 Decembrie 2013, pentru reglementarea unor masuri fiscale si pentru modificarea unor acte normative, sistemul de TVA la incasare devine optional incepand cu 01 ianuarie 2014. In plus, s-a abrogat obligatia colectarii TVA la 90 zile pentru facturile de livrari de bunuri/prestari de servicii in cadrul sistemului de TVA la incasare,situatie ce pana acum era considerata de specialisti ca fiind incalcarea principiului neutralitatii TVA.

Actul normativ introduce si masuri tranzitorii pentru iesirea din sistemul de TVA la incasare pentru cine doreste acest fapt sau aplicarea sistemului pentru cine doreste sa il utilizeze.

 

Cateva precizari cu privire la ajustarea TVA incepand cu 01.01.2014, noul tratament fiscal:

 • se acorda o facilitate contribuabililor ce au achizitionat mijloace de transport persoane, iar la achizitie sau modernizarea ulterioara au dedus 50% TVA. In momentul in care aceste mijloace de transport nu mai sunt utilizate in activitati economice si au si calitatea de bunuri de capital cu amortizare fiscala mai mare de 5 ani, scoaterea din activitatea economica este scutita de ajustarea TVA.

 • din pacate nu se mai beneficiaza de scutirea la ajustarea de TVA pentru perisabilitati. Valoarea perisabilitatilor ramane deductibila la calculul impozitului pe profit insa TVA aferenta acestora trebuie ajustata.

 • o alta modificare ce afecteaza TVA este anularea scutirii de ajustare a TVA pentru alte bunuri decat cele de capital in cazul casarii acestora. Incepand cu 1 ianuarie 2014 nu mai exista scutire la ajustarea TVA pentru bunurile cu o amortizare fiscala mai mica de 5 ani, chiar daca acestea sunt casate.

 

Accize si taxe speciale ! Si acici sunt cateva modificari fiscale in vigoare de la 01.01.2014 conform titlului VII din Codul fiscal !


Potrivit noilor prevederi, la capitolul accize:

- se interzice vanzarea de tigarete catre persoane fizice la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul declarat;

- s-a stabilit modul de calcul al valorii accizelor in lei, in situatia in care cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este mai mic decat cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, in sensul ca valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna, datorate bugetului de stat, stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura, se determina prin transformarea sumelor exprimate in echivalent euro, pe baza cursului de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul anterior anului precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, valoare care se actualizeaza cu media anuala a indicelui preturilor de consum calculata in luna septembrie din anul precedent, comunicata oficial de Institutul National de Statistica, pana la data de 15 octombrie.

- incepand cu data de 01 aprilie 2014, vom avea si o majorare de acciza pentru bezina si motorina, intre 15% si 20%, in functie de sortimentul de carburant utilizat.

De retinut cursul de schimb utilizat la calculul si plata de accize in anul 2014 este 1 Eur = 4.7380 lei !

 
Impozitul pe constructii datorat bugetului de stat , incepand cu anul 2014, procent de 1,5%. Un nou impozit in Codul fiscal !

 

Prin noul act normativ, se instituie un nou impozit asupra valorii constructiilor, altele decat cladirile pentru care se datoreaza impozit pe cladiri potrivit Codului Fiscal.

Contribuabili care datoreaza impozitul pe constructii speciale sunt:

 • persoanele juridice romane;

 • persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;

 • persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene;

Fac exceptie de la aplicarea acestui tip de impozit nou introdus si nu datoreaza impozitul:

 • institutele nationale de cercetare-dezvoltare;

 • institutiile publice;

 • asociatiile, fundatiile si celelalte persoane juridice fara scop patrimonial.

 • persoanele fizice  !

 

Baza impozabila este reprezentata de valoarea constructiilor existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor corespunzatoare constructiilor, din care se scade:

- valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta, pentru care se datoreaza impozit pe cladiri, conform Titlului IX din Codul Fiscal, de catre contribuabil sau proprietar, dupa caz;
- valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru constructiile, aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale;

- valoarea constructiilor reprezentand terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole conform subgrupei 1.2.9. din grupa 1 a Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare.

Aceasta deducere din baza impozabila a avut in vedere evitarea dublei impuneri si stimularea agentilor economici care administreaza constructii din domeniul public de a continua efectuarea de lucrari de consolidare, modernizare sau extindere.

Constructiile pentru care se va plati noul impozit de la 1 ianuarie 2014 sunt cele prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificarile ulterioare. Astfel, acest impozit se aplica pentru constructii precum centrale hidroelectrice, statii si posturi de transformare, statii de conexiuni, centrale termoelectrice si nuclearo-electrice, piste si platforme, sonde de titei, gaze si sare, rampe de incarcare-descarcare, cosuri de fum si turnuri de racire, iazuri pentru decantarea sterilului, helestee, iazuri, bazine; ecluze si ascensoare; baraje, jgheaburi pentru piscicultura, infrastructura transport feroviar, infrastructura drumuri: alei, strazi, autostrazi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, semne de circulatie, marcaje etc.), linii si cabluri aeriene de telecomunicatii (stalpi, circuite, cabluri, traverse, console), platforme, turnuri si piloni metalici pentru antene de radiofonie, telefonie mobila, radio, tv, lacuri artificiale de acumulare, constructii pentru transportul energiei electrice, canale de irigatii.

 

Declararea si plata se fac astfel:

-cota este de 1,5%;

- impozitul asupra valorii constructiilor se datoreaza incepand cu 1 ianuarie 2014 iar calculul si declararea acestuia se efectueaza de catre contribuabili anual, pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul;

- plata se efectueaza in doua rate egale, pana la data de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.
Impozitul asupra valorii constructiilor reprezinta venit la bugetul de stat.

Prin OMFP nr. 35/2014 s-a introdus noul formular al declaratiei de mentiuni 010 ce va fi depus de persoanele ce datoreaza acest impozit pe constructii, pana pe data de 30 ianuarie.


 
Alte masuri de natura financiar-fiscala. Redeventele pentru exploatarile de resurse minerale.

Potrivit noului act normativ, se majoreaza cota redeventelor cuvenite bugetului de stat, ca urmare a exploatarii resurselor minerale aflate sub incidenta Legii minelor nr. 85/2003.

Majorarea aplicata va fi de 25% fata de cotele in vigoare, cu exceptia:

- cotei de redeventa pentru exploatarea metalelor nobile, in cazul carora majorarea va fi de 50%, respectiv de la 4% din valoarea productiei miniere la 6% din aceasta valoare;

- cotei de redeventa pentru exploatarea carbunilor in cazul carora cota procentuala a redeventei ramane nemodificata fata de cota in vigoare, respectiv 4%.
 
 
Material realizata de :
- consultant fiscal drd. Adrian Benta
- consultant fiscal dr. Dragos Patroi
 
Copierea materiaului este permisa cu conditia mentionarii autorlor sau a sursei acestuia prin  inserarea adresei de web : www.bentaconsult.ro
 
 
 
 
AL 02/2015 - OMFP 1802/2014 - noile reglementari contabile
AL 12/2015 - Extinderea cotei reduse de TVA pentru toate serviciile de cazare
AL 30/2015 - Modificare reglementari contabile conforme cu IFRS
AL 53/2015 - Modificare norme de aplicare Cod fiscal
 
Un  consultant fiscal este alaturi de tine ! Impreuna vom gasi solutii la probleme de fiscalitate,  taxe si impozite, procedura fiscala sau vom identificas olutii de optimizare fiscala ! Contabilitatea si declaratiile de depus, nu mai sunt doar surse de amenzi! Jurnalele de tva si actele contabile trebuie acum doar sa te ajute !
..................................................................................................................................................................................
Domeniile :  www.bentaconsult.ro , www.itva.ro , www.taxare.ro precum si marcile "Prietenii Contabilitatii ,"Prietenii Fiscalitatii", " Alerta fiscala" sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414 Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999