O echipa dinamica pentru probleme fiscale. Cabinet individual Consultant fiscal. Solutii de consultanta fiscala.
 
Dati-ne legi clare si precise, de neschimbat;
                                          a interpreta legile este aproape acelasi lucru cu a le corupe. Voltaire
 
 
 
 
                            Telefon rapid: 0765.216.760 , 0723.530.139
Utile:
 
 • De ce avem nevoie de un consultant fiscal? Avem nevoie de un consultant fiscal pentru ca legea fiscala este greoaie, confuza si uneori neinteleasa! Avem nevoie de traducerea Codului fiscal!
 • Activitatea  de consultanta fiscala nu s-a inventat in Romania! Este ceruta de companiile din afara ce sunt prezente si la noi pentru ca stiu ca solutiile de fiscalitate provin de la consultanti fiscali. Managerii acestora s-au obisnuit sa apeleze la servicii specializate din afara companiei, nu pentru ca nu au incredere in departamentele proprii, ci pentru puncte de vedere emise de consultanti fiscali specializati in taxe. Tot acestia le acorda asistenta fiscala in litigii!

Consultant Fiscal. Echipa noastra de consultanti fiscali elaboreaza solutii de consultanta fiscala. Avem o experienta vasta in elaborarea de solutii fiscale inclusiv  expertize pentru instantele de judecata competente sau pentru autoritatile fiscale. Probabil suntem singura organizatie din tara ce a redactat, cele mai profunde, cuprinzatoare si vandute grile  pentru pregatirea si sustinerea examenului de consultant fiscal, publicate de o editura de profil, in ultimii 3 ani consecutivi. Predam cursuri de fiscalitate persoanlizate, iar unii abonati la revistele noastre lucreaza la ANAF.      
 
Telefon special : + 4 0740 031 795  ; email:  adrian@bentaconsult.ro 
 
Cere o oferta de pret pentru certificare declaratii fiscale! Cere o oferta de pret pentru alerta fiscala. Cere o oferta de pret pentru o revista de excelenta in fiscalitate ! Un e-mail nu costa nimic si poate avem cel mai bun pret !
   Home - Consultant Fiscal      Legislatie 2013

Acte normative
aferente alertelor emise de cabinetul nostru (pentru ordonare se are in vedere luna emiterii alertelor fiscale)
 
 
Aprilie 2013
Mai 2013
 • Ordin ANAF nr. 504/2013 - Procedura privind accesul la informaţiile prin SMS - vizualizare act normativ

 • OpANAF nr. 393/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de verificare fiscală a persoanelor fizice - vizualizare act normativ
 •  Legea nr. 149/2013 - Privind aprobarea OG 23/2012, profesia de expert contabil, auditor financiar, consulatnt fiscal, evaluator, practicant in insolventa - vizualizare act normativ
 • Ordin ANAF nr. 467/2013 - Privind procedura suspendarii si reluarii inspectiei fiscale - vizualizare act normati
 • HG nr. 225/2013 - Modificare procente contributii la fondul de risc si accident HG 144/2008 valori aplicabile de la data de 01.06.2013 - vizualizare act normativ 
 • OUG nr. 46/2013 -Privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ teritoriale - vizualizare act normativ
Iunie 2013
 • OUG nr. 50/2013 - privind nivelul penalitatilor bugetare si esalonarea la plata - vizualizare act normativ
 • OpANAF nr. 641/2013 - privind aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare - vizualizare act normativ
 • OpANAF nr. 607/2013 - privind grupul fiscal unic - vizualizare act normativ
 • OpANAF nr. 606/2013 privind modificarea OpANAF nr. 700/2012 - vizualizare act normativ
 • Ordin al Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1356/2013 pentru aprobarea modelelor şi conţinutului formularelor utilizate în activitatea de inspecţie fiscală - vizualizare act normativ
 • OUG nr. 74/2013 - privind modificarea ANAF si desfiintarea Garzii Financiare - vizualizare act normativ
 • OMFP nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările  contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - vizualizare act normativa
          Iulie 2013
 • OMFP nr. 608/2013 - privind evidenta autoturismelor aflate in sfera timbrului de mediu - vizualizare act normativ
 • OMFP nr. 821/2013 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale - vizualizare act normativ
 • OG nr. 11/2013 - pentru modificarea OUG nr. 6/2011 privind infiintarea de societati comerciale de catre intreprinzatorii tinerii, intreprindere debutanta - vizualizare act normativ
 • OpANAF nr. 878/2013pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă - vizualizare act normativ
 • Legea nr. 227/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc - vizualizare act normativ
 • OpANAF nr. 877/2013 privind declararea sediilor permanente apartinand unor persoane nerezidente - vizualizare act normativ
 • Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară, falimentul, dizolvarea şi lichidarea voluntară în activitatea de asigurări republicată în temeiul art. II din Legea nr. 139/2013 - vizualizare act normativ
 • OMFP nr. 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici - vizualizare act normativ
 • Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale - vizualizare act normativ

August 2013

 • OG nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare - vizualizare act normativ
 • HG  nr. 527 din 24 Iulie 2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C - vizualizare act normativ
 • Ordin ANAF nr. 1021/29 Iulie 2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice“ (201300501) - vizualizare act normativ
 • Ordin ANAF nr. 1024/29 Iulie 2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale“ (201300501) - vizualizare act normativ
 • Ordin ANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere - vizualizare act normativ
 • Ordin ANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modeluluişi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice - vizualizare act normativ
 • HG nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi libera - vizualizare act normativ
 • HG nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 - vizualizare act normativ
 • OpANAF nr. 2223/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) „Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată“ - vizualizare act normativ
 • OMFP nr. 1436/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie - vizualizare act normativ
Septembrie 2013
 • OG nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare - vizualizare act normativ
 • Ordin ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“ - vizualizare act normativ
 • HG nr. 644/2013 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc - vizualizare act normativ
 • OG nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu - vizualizare act normativ
 
 
 
 
 
AL 02/2015 - OMFP 1802/2014 - noile reglementari contabile
AL 12/2015 - Extinderea cotei reduse de TVA pentru toate serviciile de cazare
AL 30/2015 - Modificare reglementari contabile conforme cu IFRS
AL 53/2015 - Modificare norme de aplicare Cod fiscal
 
Un  consultant fiscal este alaturi de tine ! Impreuna vom gasi solutii la probleme de fiscalitate,  taxe si impozite, procedura fiscala sau vom identificas olutii de optimizare fiscala ! Contabilitatea si declaratiile de depus, nu mai sunt doar surse de amenzi! Jurnalele de tva si actele contabile trebuie acum doar sa te ajute !
..................................................................................................................................................................................
Domeniile :  www.bentaconsult.ro , www.itva.ro , www.taxare.ro precum si marcile "Prietenii Contabilitatii ,"Prietenii Fiscalitatii", " Alerta fiscala" sunt detinute de persoana fizica autorizata Adrian Benta.
Adresa: Bucuresti, Sector 5, Str. Aleea Posada, Nr 8, Bl 31, Ap 19, cod postal 051414 Cod fiscal RO 22886383 
Tel: 021. 776 90 18; Fax: 0311.043.869; Mobil: 0765 216 760; 0723 530 139 ; 0740 031 795
 Tel ANPC - Bucuresti : 0800/080999